Nieuws

ONDERSTEUNING BIJ BURN-OUT / BEHOEFTE TE ONTSTRESSEN IN DE NATUUR

 

We bieden nu ook maatwerktrajecten aan voor volwassenen of jongeren met een burn-out of klachten t.g.v. de tijd waarin we nu leven.  Dit zijn wel maatwerktrajecten die u/jij zelf moet bekostigen. Hierbij worden methoden vanuit de Positieve Praktische Psychologie gebruikt. Daarnaast kan ook coaching met paarden een onderdeel van het persoonlijk traject zijn. Onze kracht tijdens dit maatwerktraject is dat we bereikbaar zijn tussen de afspraken door en ook erna nog ondersteuning kunnen bieden. Dus geen begeleiding volgens een vast protocol, maar helemaal afgestemd op u/jou. Hiervoor zijn geen wachtlijsten. 

 

 

Oktober

 

De kas was een succes dit jaar, ondanks corona hebben een hele fijne tijd met elkaar gehad. 

 

 

2021  EEN ALLE GOEDS TOEGEWENST VOOR HET NIEUWE JAAR! 

 

We hebben sinds kort een tuinkas op de boerderij waarin we het komend voorjaar mee aan de slag hopen te gaan. Er is nu ook een handwerk juf aangenomen voor de woensdagmiddag en we hebben een instructeur aangenomen om aanwezig te zijn bij het paardrijden. De zorgboerderij blijft voor een ieder een ontspannen plek om even tot rust te komen tijdens deze corona periode. We hopen dan ook open te kunnen blijven. 

Veel sterkte in deze onzekere periode.  

 

 

2020      VERLENGING KEURMERK!

 

In januari heeft onze audit plaatsgevonden waarna ons keurmerk is verlengd tot 4 maart 2023! Ook ons jaarverslag van 2019 heeft een positieve beoordeling gekregen. Kernwoorden van deze contacten met de Federatie waren; Betrokkenheid en Professionaliteit! Dit geeft een boost aan positieve energie! 

 

2020 MAART

 

We hebben te horen gekregen dat de zorgboerderij dicht moet ivm het rondwarende corona-virus. Een bericht wat hard binnenkwam bij ons maar ook bij onze deelnemers en hun ouders. We hopen van harte dat iedereen gespaard wordt en bieden nu een luisterend oor op afstand. Zodra we mogelijkheden krijgen/zien zullen we de zorg weer proberen op te starten. 

 

Intervisie en ouderavonden zijn t.n.o geannuleerd. 

 

2020 JUNI

 

We zijn weer een aantal weken opgestart, heel rustig aan in kleine groepjes op beide locaties. Daarnaast zijn we heel druk met het realiseren van een nieuw speelterrein. Het leuke is dat de deelnemers hier ook wat bij kunnen helpen. We hopen dat het speelterrein eind juni klaar is. Hierna wordt het panna veld verbeterd en een nieuwe konijnenweide gerealiseerd.  

 

De intervisie-avonden worden ook weer opgestart.  

 

VERANDERINGEN/NIEUWTJES 2019

 

10-JARIG BESTAAN!

 

 

We hebben op 5 oktober ons 10-jarig bestaan gevierd. 

We hadden voor de kinderen hindernisbanen, een springkussen, een kleurwedstrijd, een speurtocht... en voor iedereen een gratis broodje hamburger!

 

Het was een hele fijne middag met ongeveer 200 genodigden. Bedankt voor jullie komst en de vele positieve reacties!

We gaan de komende 5 jaar weer met veel positieve energie tegemoet!

 

OUDERAVOND

 

We hebben voor het eerst een ouderavond georganiseerd met een gastspreker, dit was een groot succes. 

 

SPEELKAMER

Er is een nieuwe keuken geplaatst in de speelkamer. 

 

 

VERANDERINGEN/NIEUWTJES 2018 

 

OUDERAVOND

We hebben 4 ouderavonden georganiseerd. Een vast onderdeel is nu ook het onderdeel voor ouders. Dit om even op een andere manier naar jezelf te kijken en wat tips te krijgen om wat beter met stress en bv je tijd om te kunnen gaan.

Dit onderdeel komt voort uit de Psychologie cursus die Bali voor het 3e jaar volgt.

 

INTERVISIE

De 3 intervisiegroepen zijn 3 keer samengekomen en dit zijn telkens weer waardevolle avonden. Ook is er een groep Moederkracht gestart, een groep met moeders waarvan 1 van de kinderen tijdelijk is opgenomen in een instelling. Vanuit de ouderavonden kwam het verzoek ook een intervisiegroep te starten voor vaders en echtparen. We hopen dit in 2019 op te gaan starten. 

 

PROEF SCHOLING OP DE BOERDERIJ

 

We hebben voor het eerst scholing op de boerderij voor een client die niet meer naar school gaat. 

 

PROMOTIEFILM EN KENNISMAKINGSSPEL

Een oud stagiaire heeft dit voor ons gemaakt, beide bedoeld voor nieuwe cliënten.  

De promotiefilm is ook voor de huidige cliënten erg leuk om te zien. 

 

AVG

Ook de zorgboerderij heeft hier beleid op gemaakt in samenwerking met de Stichting.

 

ABA-METHODE

We doen onder begeleiding van ABA-Nederland nu een proef op de boerderij. We hopen hierdoor nog meer maatwerk te kunnen leveren. 

 

MEER SAMENWERKING met SCHOLEN,BEHANDELAARS EN JEUGDTEAM

Door de komst van de profielen zien we dat er nu steeds meer samengewerkt gaat worden. 

 

COACH

Arjan is nu gediplomeerd coach. 

 

 

ZOMERAVOND 2017

 

Op de eerste maandag van de zomervakantie hebben we een zomeravond georganiseerd. Hierin hebben we het beleid mbt de mobiele telefoon geëvalueerd. Ons 2e onderwerp was het aspect vriendje en vriendinnetje op de boerderij.. wat kan/mag wel wat kan/mag niet? Als 3e agendapunt hebben onze stagiaires een presentatie gehouden over hun ervaringen op de boerderij. Het was een hele fijne waardevolle avond die door ongeveer 13 ouders is bezocht. Iedereen een hele fijne vakantieperiode toegewenst. 

Tijdens deze avond is de 3e intervisiegroep samengesteld, we starten na de zomervakantie.

 

 

 

WERKZAAMHEDEN ZOMER 2017

 

We zijn gestart met het opnieuw inrichten van ons terrein waarna we de schuur gaan renoveren. De werklocatie heeft een nieuwe ruime rijbak gerealiseerd.

 

De woensdagmiddag en de zaterdag zitten nu vol, er is wel een mogelijkheid op een wachtlijst geplaatst te worden. U kunt een aanmelding doen via de mail. 

 

KEURMERK FEDERATIE LANDBOUW EN ZORG:

 

Ons keurmerk is weer afgegeven voor 3 jaar, het duurde wat langer omdat dit de hoofdlocatie en de werklocatie betrof. 

 

Intervisie voor moeders:

In oktober 2016 zijn we gestart met intervisie voor moeders, in november 2017 start de 3e groep. In onze ouderavond in november is aangegeven dat er ook een intervisie groep voor vaders komt in 2018. Arjan gaat deze groep begeleiden wanneer hij de opleiding voor professioneel coach heeft afgerond. 

 

Werklocatie:

 

De werklocatie is een groot succes, de locatie wordt aangepast aan de nieuwe situatie.

De werklocatie betreft een melkveehouderij en een paardenrusthuis. Paardenrusthuis Montana. Een hele fijne plek waar we van een aantal eigenaren de paarden mogen verzorgen, op sommige paarden kan ook nog gereden worden. Op deze manier krijgen de paarden een nog fijnere oude dag met veel aandacht van onze kinderen.

 

Dijkverzwaring

 

De dijkverzwaring is bijna klaar, ons terrein is weer goed te bereiken. 

 

Paardennieuws

 

Bella [mini shetlander]  is nu het nieuwe maatje van Breezer. Vosje moesten we helaas in laten slapen. 

 

Bezoek Werkgroep Sociaal Domein Gemeente Molenwaard

 

De werkgroep heeft bij ons vergaderd en onze locatie bezocht. Het was een hele gezellige en zinvolle avond. 

 

Scholing

 

Bali neemt deel aan de masterclass Stad-Platteland om onze plannen voor de toekomst te onderzoeken en te realiseren. Bali heeft deze 31 maart afgesloten met een nieuw businessmodel voor de toekomst. 

 

Geboorte Charlie

 

Alexandra en Teus hebben een dochter Charlie gekregen. 

 

Ontwikkeling 

 

Alexandra is getrouwd met Teus en zij hebben een melkveehouderij. Hiermee kunnen we onze activiteiten uitbreiden. We zijn nu aan het onderzoeken hoe dit te realiseren. De hobbyboerderij blijft de basis van waaruit gewerkt wordt. We kunnen straks nog beter zorg op maat bieden aan de cliënten die ook daar activiteiten willen doen.De oudere kinderen kunnen we op deze manier ook beter voorbereiden op een baan. Ook bestaat er dan een betere mogelijkheid iemand te laten re-integreren of om jongeren op te vangen die om wat voor reden dan ook niet meer naar school gaan. 

 

Veiligheid

  

Om de veiligheid van onze cliënten te kunnen waarborgen hebben we helaas Pablo moeten verkopen, hij was niet geschikt voor de jongere kinderen om op te rijden.

 

Dijkverzwaring

 

Om de vele woningen langs de dijk te beschermen hebben we het komend half jaar te maken met de dijkverzwaring. Vanaf 26 oktober is de boerderij bereikbaar via een tijdelijke weg die ook langs onze buren gaat. Parkeren zal ook wat lastiger zijn. Bovenaan de dijk wordt aangegeven hoe u de boerderij kunt bereiken.

 

Pablo en Breezer

De kennismaking met Pablo, Vosje en Breezer is prima verlopen. We rijden nu gelijktijdig met Breezer en Pablo in de bak. Dit gaat uitstekend en is erg leuk. Binnenkort gaan we proefjes met ze rijden. 

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gestart dit kan in de vorm van coaching met het paard maar ook voor het werken aan bepaalde competenties. 


Breezer komt naar de zorgboerderij

10 oktober komt Breezer, een hele lieve ruin naar de zorgboerderij, Breezer is geschikt voor de kinderen die van een rustigere pony houden. 

 

Doelstellingen:

We gaan op een nieuwe manier met de doelen van de kinderen aan de slag. Een manier die leuker is, daarnaast kunnen ze competenties behalen.

 

Klankbordgroep Jeugdhulp Zuid Holland Zuid

Vanaf 14 juli neemt Bali deel aan de klankbordgroep Jeugdhulp ZHZ.


Extra dag:

Vanaf 15 juni gaan we een extra dag open, de maandag.  

 

Paardennieuws

In mei hebben we afscheid genomen van Wendy,het ging door chronische longproblemen niet langer. Een groot gemis voor onszelf maar ook voor een aantal kinderen die bij ons komen. 

Het goede nieuws is dat we Pablo hebben gekocht in juni, een jonge ruin van bijna 4 jaar. Pablo is heel vriendelijk en leergierig en rustig in de omgang. 

 

Alexandra heeft een vervolgtraining paardencoaching voor groepen gedaan. In september gaat ze de paardencoaching specifiek voor kinderen volgen. Tot nu toe zien we van het coachen hele goede resultaten.

 

Paardencoaching

In november zijn we gestart met paardencoaching. Steeds meer wordt paardencoaching ingezet als hulpmiddel in de begeleiding van mensen. 

Het is een bijzonder hulpmiddel om hen te helpen in hun bewustzijn, welbevinden en ontwikkeling. Het is een waardevol instrument om ieder persoon te laten ervaren hoe je via het paard contact kunt maken met jezelf en vanuit je zelf weer met de ander. De eerste ervaringen zijn erg positief. Op 15 december is er een informatieavond en terugkoppeling voor de ouders.

Neem een kijkje op www.vechtpaardencoaching.nl

 

Paardentandarts

De paardentandarts is dit keer geweest voor Onyx, alle tanden zijn weer netjes bijgewerkt, we hebben het idee dat hij meteen een stuk vrolijker is.

 

Zorgboerderij de Parel bestaat 5 jaar!

Op 1 september bestond de zorgboerderij 5 jaar, we hebben dit 6 september gevierd met ruim 200 genodigden met springkussen, klauterbaan, suikerspinnen, spelletjes etc.. Het was een superfeest.

Nu is het nog spannend wie de ballonnenwedstrijd gewonnen heeft.

We komen zelfs met een foto in het Kontakt [streekblad]

 

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen 

Het kwaliteitswaarborg is behaald op 4 februari 2014 voor de periode van 3 jaar.

 

boomhut

We zijn maart 2013 gestart met het bouwen van een boomhut. De boomhut is inmiddels klaar.

 

kweekbakken

Ook willen we voor de zorgvragers eigen kweekbakken realiseren om zelf groente en planten te leren kweken.

 

caviakeuring

Onze dochter heeft maart 2012 in Dordrecht op de Europese caviakeuring de eerste prijs gewonnen bij de knuffelkeuring met Josefien. Informatie over onze cavia's kunt u vinden op;

www.caviawonderworld.nl

 

sponsoring

De zorgboerderij sponsort stichting Ambulance Wens en het project Kanker en bewegen.