Wie zijn er welkom

 

Kinderen/jongeren in de leeftijd van 7-30 jaar met:

- een verstandelijke beperking

- een vorm van autisme

- met ADHD of ODD

- met een combinatie van bovenstaande

- kinderen die niet meer naar school gaan

- jongeren of volwassenen met een burn-out 

 

Er wordt dagbesteding maar ook individuele begeleiding gegeven.

Logeren gebeurt in overleg.

  

Aanmelden:

U kunt telefonisch of via de mail contact met ons opnemen waarna er gekeken wordt of er plaats is. We adviseren u om ook al contact op te nemen wanneer u nog bezig bent met de indicatie, we kunnen u hierover belangrijke informatie  geven.

Indien er plaats is wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek en de rondleiding blijkt over het algemeen al snel of er een 'klik' is. Na een positieve kennismaking volgt het intakegesprek waarna de zorg wordt gestart.

Er bestaat ook een mogelijkheid om uw zoon/dochter op de wachtlijst te plaatsen.

Probeer te bellen tussen 18.00 en 19.00 op maandag, dinsdag of donderdag

 

Samenwerking

Landelijk is het verplicht dat de zorgboerderij ook is aangesloten bij een regionale organisatie. Zorgboerderij de Parel is aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland.

Hiervoor wordt een percentage van het inkomen afgedragen. Een zorgcoördinator

 [ingeschreven in SKJ register]van de Stichting ondersteunt de zorgboerderij bij intake en evaluatiegesprekken, daarnaast is er administratieve ondersteuning m.b.t. de declaraties etc.. Ook kan een orthopedagoog via de Stichting ingeschakeld worden. daarnaast organiseren zij studiegroep bijeenkomsten om de zorg te optimaliseren.

 

Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvragen van het PGB of ZIN [zorg in natura].

Wanneer de indicatie bij de Stichting binnen is kan de zorg starten. 

 

Locaties

De zorgboerderij werkt op 2 locaties: een locatie met een hobby boerderij en een locatie met een veehouderij met paardenrusthuis. Hierdoor kunnen we in kleinere groepjes veel verschillende activiteiten aanbieden. Eigenaren van beide locaties werken altijd mee en zijn bij de gesprekken aanwezig. Extra begeleiding bestaat uit oud-stagiaires die tijdens de weekenden en vakanties meewerken. Hierdoor is de personele wisseling minimaal wat voor de deelnemers erg fijn is. Tijdens het paardrijden is altijd een instructrice extra aanwezig. 

 

Gesprekken

Arjan, Bali, Alexandra of Teus zijn bij gesprekken met school, behandelcentra etc.. aanwezig wanneer de ouders dit op prijs stellen.

 

Hulp

Bali ondersteunt bij het inzetten van de dagdelen wanneer dit noodzakelijk is.

 

Zorg voor moeders

Intervisie voor moeders is in 2016 gestart een waardevolle aanvulling op de zorg voor uw zoon/dochter.

 

Ouderavonden

Deze worden elk kwartaal georganiseerd aan de hand van een thema. We kunnen zo ook een betere verbinding maken tussen de zorg thuis en de zorg op de zorgboerderij.